Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁 > 校務資訊公開
2-1-1 近3年學校收入分析(學校經費來源)

 

103-105學校收入分析

103-105學年收入分析
                                                                                     單位:新台幣元
  金額  佔收入  金額  佔收入 金額 佔收入
百分比 百分比 百分比
學雜費收入 352,759,384 65.92% 357,842,003 63.79% 336,989,962 63.44%
 學費收入 270,509,345  275,185,711  257,752,718 
 雜費收入 73,926,938  75,564,101  72,434,117 
實習實驗費收入 1,751,209  573,336  602,401 
電腦實習費收入 5,364,716  5,284,653  4,946,152 
 網路實習費 1,207,176  1,234,202  1,254,574 
推廣教育收入 13,488,424 2.52% 15,633,329 2.78% 10,870,724 2.05%
 推廣教育收入-學校 9,864,629  13,712,515  9,691,324 
 推廣教育收入-委辦 3,623,795  1,920,814  1,179,400 
產學合作收入 13,327,441 2.49% 12,820,684 2.28% 14,271,155 2.69%
 產學合作收入 7,006,613  7,055,144  8,045,110 
 產學合作收入-內湖老人服務中心 6,320,828  5,765,540  6,226,045 
其他教學活動收入 1,870,648 0.35% 1,728,271 0.31% 2,093,879 0.39%
 其他教學活動收入 1,870,648  1,728,271  2,093,879 
補助及捐贈收入 96,429,342 18.02% 116,446,502 20.76% 93,373,206 17.58%
 補助收入 94,481,141  112,573,953  86,886,665 
 受贈收入 1,948,201  3,872,549  6,486,541 
財務收入 4,040,948 0.76% 3,916,027 0.70% 2,721,356 0.51%
 利息收入 4,040,948  3,916,027  2,721,356 
其他收入 53,242,156 9.95% 52,607,654 9.38% 70,881,619 13.34%
 財產交易賸餘 0  3,000  0 
 試務費收入 491,050  759,315  611,160 
 住宿費收入 36,524,613  37,614,729  34,255,202 
 冷氣費收入 0  0  1,824,683 
 雜項收入 16,226,493  14,230,610  34,190,574 
合計 535,158,343 100.00% 560,994,470 100.00% 531,201,901 100.00%
說明1:學雜費收入隨學生人數增加,逐年增加。
說明2:建教合作收入係為產學合作收入。
說明3:其他收入包含住宿費收入、網路使用費及雜項收入。
 
由上列數據'103-105學年收入分析'繪製等高圖
 
由上列數據'103-105學年收入分析'繪製103學年度收入分析等高線圖
 
由上列數據'103-105學年收入分析'繪製104學年度收入分析等高線圖
 
由上列數據'103-105學年收入分析'繪製105學年度收入分析等高線圖
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼