Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁 > 校務資訊公開
1-5-2 101-104學年度應屆畢業生流向(大學部)

大學部101-104學年度應屆畢業生流向調查表

101學年度應屆畢業
應追蹤人數 科系 升學 就業 兵役 留學 失聯 其他
(含待業)
已追蹤人數
54 應用外語學系 0 29 2 0 15 8 54
37 資訊傳播學系 2 22 0 0 12 1 37
46 企業管理學系 2 32 8 0 2 2 46
29 健康照護管理學系 0 14 0 0 14 1 29
21 數位應用學系 0 9 2 0 7 3 21
83 餐飲管理學系 4 52 0 0 20 7 83
50 休閒管理學系 0 30 0 0 16 4 50
320 總計 8 188 12 0 86 26 320
百分比 2.50% 58.80% 3.80% 0.00% 26.90% 8.10% 100.00%

 

102學年度應屆畢業
應追蹤人數 科系 升學 就業 兵役 留學 失聯 其他
(含待業)
已追蹤人數
21 應用外語學系 1 14 2 0 0 4 21
51 資訊傳播學系 0 20 1 0 0 30 51
56 企業管理學系 0 56 0 0 0 0 56
0 保健美容學系 0 0 0 0 0 0 0
7 時尚造型設計學系 0 6 1 0 0 0 7
65 健康照護管理學系 1 36 1 0 0 27 65
27 數位應用學系 2 17 5 0 0 3 27
69 餐飲管理學系 1 19 17 0 0 32 69
60 休閒管理學系 4 39 10 0 0 7 60
356 總計 9 207 37 0 0 103 356
百分比 2.50% 58.10% 10.40% 0.00% 0.00% 28.90% 100.00%

 

103學年度應屆畢業
應追蹤人數 科系 升學 就業 兵役 留學 失聯 其他
(含待業)
已追蹤人數
63 企管系 1 57 2 0 0 3 63
1 化粧品系 0 1 0 0 0 0 1
11 保美系 1 5 1 0 0 4 11
8 時造系 0 5 2 0 0 1 8
1 運籌與科技系 0 1 0 0 0 0 1
79 資傳系 2 66 7 0 0 4 79
21 數應系 0 12 4 0 0 5 21
74 休管系 3 57 8 0 0 6 74
38 健康系 1 22 5 0 0 10 38
66 應外系 1 46 5 0 0 14 66
36 餐管系 0 24 8 0 0 4 36
398 總計 9 296 42 0 0 51 398
百分比 2.30% 74.40% 10.60% 0.00% 0.00% 12.80% 100.00%

 

104學年度應屆畢業
應追蹤人數 科系 升學 就業 兵役 留學 失聯 其他
(含待業)
已追蹤人數
20 企管系 2 13 1 0 0 4 20
116 休管系 0 78 13 0 0 25 116
14 保美系 0 5 5 0 0 4 14
12 時造系 2 1 2 0 0 7 12
62 健康系 0 40 6 0 0 16 62
38 資傳系 0 19 8 0 0 11 38
14 數應系 1 4 1 0 0 8 14
55 餐管系 0 28 12 0 0 15 55
46 應外系 7 13 2 0 0 24 46
377 總計 12 201 50 0 0 114 377
百分比 3.20% 53.30% 13.30% 0.00% 0.00% 30.20% 100.00%

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼