Your browser does not support JavaScript!
恭賀!護理科2020第九屆專業英文詞彙與聽力能力大賽區預賽(北一區)捷報!
冠軍 護五忠 沈郁庭(入選全國代表賽)
亞軍 護三愛 沈宜雯(入選全國代表賽)
季軍 護四仁 高雅妍、陳詠潔
金腦獎 護五忠 張芸瑄、護五仁 楊雯晴、護三仁 陳郁涵
瀏覽數